Deze website wordt beheerd door IT-PLAZA met hoofdkantoor in Rotterdam, ondernemingsnummer 24311013.

IT-PLAZA is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.it-plaza.nl (of www.it-plaza.pro) gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen.

Welke informatie verzamelen we over u?

IT-PLAZA verzamelt informatie over u wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) een afspraak te vragen, (ii) een vraag te stellen via het contactformulier, (iii) bepaalde inhouden te downloaden, zoals whitepapers, (iv) zich te registreren voor een evenement, of (v) uw CV en andere gegevens in te geven op onze job pagina. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag.

We zullen ook informatie over u verzamelen wanneer u vrijwillig enquêtes invult, zoals klantentevredenheidsenquêtes of feedback over onze website.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookie verklaring.

U kunt deze informatie ook aan IT-PLAZA bezorgen om een contract uit te voeren als klant, leverancier of zakenpartner.

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?

IT-PLAZA verzamelt informatie over u om uw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gaat, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. IT-PLAZA zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail. We gebruiken uw informatie die we via deze website verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met ondernemingen die geen deel uitmaken van  IT-PLAZA.

We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Marketing

IT-PLAZA zou u graag informatie sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. IT-PLAZA kan u ook contacteren in verband met ons klantentevredenheidsenquêteprogramma.

U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden of uw informatie aan andere ondernemingen uit de IT-PLAZA-groep te geven.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve marketing@it-plaza.nl te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail of een brief naar onderstaand adres.

IT-PLAZA wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

IT-PLAZA zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer u IT-PLAZA uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. IT-PLAZA heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten

Indien u vindt dat IT-PLAZA uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door IT-PLAZA.

Cookies en gebruiksvoorwaarden

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over websiteactiviteit.

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

IT-PLAZA behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op deze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 3 mei 2018.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kunt u IT-PLAZA op het volgende adres contacteren:

IT-PLAZA
Chroomstraat 1D
3067 GN Rotterdam

privacy@it-plaza.nl

Privacyverklaring

Open chat
Hallo...kunnen we u helpen ?