JADE Architecten

JADE Architecten

Een ontwerp draagt onherroepelijk bij aan een verandering van het (stads)landschap. Een goed gebouw is onlosmakelijk verbonden met het landschap. Deze verbintenis is geslaagd als het voor de gebruikers mogelijk wordt de kwaliteit van het omringende (stads)landschap te ontdekken.