AVG: Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018

Wat is de AVG?

De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de boetes hoger. Die kunnen oplopen tot 20 miljoen of 4% van de omzet.

De nieuwe wet is lastig in een paar zinnen samen te vatten. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

• De reden waarom u gegevens vastlegt moet helder zijn.
• De burger moet actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor de vastlegging
• De burger heeft veel meer rechten, o.a. inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen
• Alles wat u doet met persoonsgegevens moet aantoonbaar vastgelegd zijn
• U mag alleen maar gegevens vastleggen en bewaren die u actief nodig heeft
• De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven.
• Actieve interne communicatie over de omgang met persoonsgegevens is van belang
• Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar u verantwoordelijk voor bent moet dat worden vastgelegd in een overeenkomst

Er verandert dus veel. Met name de wijze van verkrijging, registratie van het gebruik en de beveiliging van gegevens hebben een stevige impact op een organisatie.

Wat zegt de AVG nog meer?

Naast de expliciete toestemming voor het opslaan van informatie is er nog een aantal belangrijke to-do’s voor ondernemers. De verzamelde informatie dient het doel van de organisatie direct te ondersteunen.

Oftewel, als organisatie moet u kunnen uitleggen waarom u naar informatie vraagt en waar u dat voor gebruikt. Bovendien wijst u de burger daarbij altijd expliciet op zijn rechten.

We hebben een aantal documenten gemaakt waaruit u meer informatie kunt halen:

Wat is AVG
AVG in een notendop
AVG Stappenplan
AVG Functieprofiel FG

Hier kunt u een excel bestand downloaden voor het AVG Stappenplan:

AVG Stappenplan Excel bestand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *